Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

pro nákup v internetovém obchodě  

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (faktury), kdy na jedné straně je společnost Extreme Gun Accesories, se sídlem Truhlářská 1108/3,
110 00 Praha1 - Nové Město, a na straně druhé je kupující. VOP jsou platné od 1. 9. 2014.
Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP, že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
1. Objednávka

Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Kupující stvrzuje svou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami i s Reklamačním řádem Extreme Gun Accesories. Pokud si kupující svou objednávku rozmyslí, je důležité, co nejrychleji kontaktovat pracovníky eshopu o stornaci, popř. úpravě objednávky buď telefonicky nebo emailem. Při objednávce do zahraničí je nutné si překliknout na platbu EUR nebo USD a při vyplňování údajů o platbě uvést vždy platbu předem. Na dobírku se do zahraničí nezasílá.

2. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní a jsou vždy aktuální a platné v okamžiku odeslání objednávky. Ceny jsou u zboží zobrazeny bez DPH, na faktuře jsou zobrazeny konečné ceny, včetně DPH (neplatí pro zahraniční zákazníky).
Akční ceny platí do vyprodání zásob popř. po dobu časově určenou.

3. Způsob dodání zboží

Zboží odesíláme do 10 pracovních dnů po obdržení závazné objednávky. Zásilka je podána jako obchodní balík s garantovaným dodáním do druhého pracovního dne od odeslání. Zboží bude doručeno na DODACÍ adresu uvedenou v objednávce. V případě, že vybrané zboží nebude na skladě, Vás bude kontaktovat naše pracovnice a domluví s Vámi výměnu za jiný druh zboží, popř. stornaci daného zboží.

4. Převzetí zboží

Kupující při převzetí zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost obalu. Pokud se objeví poškození obalu, sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky. Kupují by měl po převzetí zásilky zkontrolovat správnost dodaného (objednaného) zboží dle přiložené faktury a v případě nesrovnalostí ihned (buď telefonicky nebo emailem) informovat pracovníky eshopu. Pokud bude chtít zákazník znovu poslat zásilku, kterou si NEVYZVEDNUL, bude mu účtováno poštovné dle ceníku.

5. Možnosti dopravy – viz. Doprava zboží

5.1. ČESKÁ REPUBLIKA
Objednané zboží zasíláme Českou poštou. Ceny dopravného najdete v sekci Doprava.

5.2. ZAHRANIČÍ
Objednané zboží zasíláme Českou poštou. Přepočet českých korun na EURO nebo na USD se řídí kurzem daným v den objednávky. Zboží odesíláme do 10 pracovních dnů od objednání.
Do zahraničí na dobírku nezasíláme. Ceny dopravného najdete v sekci Doprava. MOŽNOSTI PLATBY - ZAHRANIČÍ - Platba pouze v Eur nebo USD platbou na účet. 
Pokyny k platbě:
Číslo účtu: 7507721036/5500  IBAN: CZ9355000000007507721036 
Banka: Raiffeisen Bank, Palackého třída 76, Brno, Czech Republic
Částka pro příkaz: Celková cena objednávky včetně dopravného
Variabilní symbol: Číslo objednávky
Objednané zboží bude vyexpedováno po připsání platby na výše uvedený účet.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez známek užívání a pokud možno s visačkami. Zároveň musí být přiložena okopírovaná faktura a na ní uvedeno číslo účtu, na který si přejete částku vrátit. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Na vrácení peněz má prodávající 14 dní od doručení zásilky. Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží. Poštovné při vrácení zboží si hradí kupující sám. V případě vrácení pouze části věcí z faktury bude přepočítána částka o objemovou a věrnostní slevu, popř. jiné slevy uvedené na faktuře a týkající se vráceného zboží. Zboží, které vracíte zpět NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU. Takto došlá zásilka nebude přijata. Vrácení peněz Česká republika probíhá pouze převodem na uvedený účet. Vrácení peněz do zahraničí probíhá pouze převodem na uvedený účet.

7. Postup při výměně zboží

Při výměně zboží okopírujte fakturu nebo přiložte dopis a napište své jméno, číslo objednávky a Váš požadavek na výměnu. Doporučujeme ověřit dostupnost položek na webu, které požadujete na výměnu (můžete napsat i náhradní variantu). Jakmile k nám zásilka dorazí, bude obratem vyměněna a následující pracovní den odeslána. Poté Vám přijde expediční email s číslem balíku. V případě, že bude výměna za méně peněz než bylo původně, napište nám prosím číslo účtu, abychom mohli přeplatek vrátit. Pokud bude výměna vyšší, zašleme Vám podklady k platbě k doplacení za Vaší objednávku.  

8. Reklamace

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce České pošty, zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel. Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme použít formulář. V případě, že reklamujete více zboží, je nutné vyplnit formulář na každé zvlášť. Zboží k reklamaci zasílejte čisté. Zabalte do vhodného obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a výrobce neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě. Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email.V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

9. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura na zakoupené zboží. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popř. neustále mění své požadavky aniž by zásilku převzal. Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) v případě, že není zboží skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné objednávce.

Závěrečné ustanovení

Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými v den odeslání. Souhlasí i s cenou platnou v den odeslání, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Pokud není v obchodních podmínkách Extreme Gun Accesories stanoveno jinak, řídí se prodávající i kupující právy a povinnostmi dle Obchodního zákoníku.

Používá se opensource systém OpenCart
Extreme Gun Accessories - EGA, © 2019